Duomenų nutekėjimo protokolas

UAB „ELSOFT“, naudodama naujausias duomenų apsaugos technologijas, užtikrina mums patikėtų asmens duomenų saugumą. Tačiau kartais, dėl kibernetinių atakų, galimas asmens duomenų nutekėjimas. Įvykus tokio pobūdžio nutekėjimui reikėtų vadovautis mūsų duomenų nutekėjimo protokolu.

Pranešimas apie duomenų nutekėjimą

Lietuvoje visos įmonės privalo pranešti apie kiekvieną duomenų nutekėjimo atvejį atsakingoms institucijoms ir paveiktiems asmenims per 72 valandas nuo įvykio.
Daugiau informacijos galite rasti valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tinklapyje.

Kas yra duomenų pažeidimas?

Duomenų pažeidimu laikomas bet koks įvykis, sukėlęs pavojų duomenų saugumui. Pavyzdžiui, duomenų pateikimas tretiesiems asmenims, kurie neturi tam teisės, duomenų praradimas, iš anksto nepasirūpinant atsarginėmis kopijomis ir kita. Pažeidimai apima ne tik kibernetines atakas ar duomenų nutekinimą internete, bet ir pamestus prietaisus ar dokumentus, kuriuose buvo talpinami asmeniniai duomenys.

Pastebėjote duomenų pažeidimą?

Galbūt gavote kito asmens duomenis arba susidūrėte su savo asmens duomenų nutekėjimų mūsų tinklapyje creationlabs.eu? Tokiu atveju, maloniai prašome skambinti numeriu +370 520 30333. Mes nedelsiant pradėsime spręsti bet kokį duomenų nutekėjimo atvejį, tačiau tuo pačiu prašome Jūsų atskleisti detales apie įvykį su ekrano nuotraukomis, įvykio aprašymais, nuorodomis ar kitais būdais.

Jeigu naudositės kito asmens duomenimis, gautais neteisėtais būdais duomenų nutekėjimo metu, mes būsime įpareigoti pranešti apie tai atsakingoms institucijoms.

Kokių veiksmų imamės duomenų pažeidimui pašalinti?

Gavus informacijos apie galimą duomenų pažeidimą, nedelsiant pradedame pažeidimo pašalinimo procedūras. Stropiai patikrinus duomenis ir įsitikinus ar duomenų nutekėjimas galėjo turėti neigiamą poveikį bet kuriam asmeniui, pranešame atsakingoms institucijoms ir nukentėjusiajam. Imamasi visų priemonių sumažinti bet kokią duomenų nutekėjimo žalą.

Duomenų nutekėjimo registravimas

Dedame visas pastangas, kad užkirstume kelią duomenų nutekėjimui. Tačiau, tam įvykus, esame įsipareigoję registruoti tokį įvykį duomenų nutekėjimo registre. Čia registruojame įvykio datą, nutekėjusius duomenis, galimus duomenų nutekėjimo padarinius, kokių veiksmų imtasi duomenų nutekėjimui sustabdyti ir kas bei kada apie duomenų nutekėjimo atvejį buvo informuoti.